KAPERUKA er en tradisjon i Farsund. Hvert år fylles havna og sentrum med aktiviteter, musikk og galskap. Kaptein Kaper regjerer i byen, og det er kaperspill, kaperferder, konserter og mye moro hele uka.

kaperuka-maskott

Vi gleder oss til KAPERUKA

KAPERUKA 2022 ble en suksess, og vi sender en stor takk til alle som bidro med sprell og moro. Vi gleder oss stort over alle som vil bidra til å skape KAPERUKA og Kaperspillet i år.
Håper vi sees i år på KAPERUKA 12.–16. juli – velkommen!
Kaperspillet er på søndagen 16. juli