KAPERUKA er en tradisjon i Farsund. Hvert år fylles havna og sentrum med aktiviteter, musikk og galskap. Kaptein Kaper regjerer i byen, og det er kaperspill, kaperferder, konserter og mye moro hele uka.

kaperuka-maskott

Vi gleder oss til KAPERUKA 2024

Vi gleder oss over en fantastisk Kaperuke i 2023. Tusen takk til alle medarrangører og alle besøkene! Vi ser fram til Kaperuka i 2024 som blir arrangert 10.-14. juli 2024.

kaperspill-1

søndag 14. juli 2024
22.30–00.00

Kaperspillet tar utgangspunkt i en sann historie fra kapertiden. Kle deg anno 1808 og kjemp sammen med oss for å redde byen!