KAPERUKA er en tradisjon i Farsund. Hvert år fylles havna og sentrum med aktiviteter, musikk og galskap. Kaptein Kaper regjerer i byen, og det er kaperspill, kaperferder, konserter og mye moro hele uka.

kaperuka-maskott

Takk for i år!

KAPERUKA 2022 ble en suksess, og vi sender en stor takk til alle som bidro med sprell og moro. Håper vi sees neste år – på gjensyn!

Program 2022