«Besatzung zum Frieden» Farsund 1940-1945 Terje Skjoldal, Hestmanden

Freitag, 15. Juli 2022
bei 13.00

Lokalhistoriker Terje Skjoldal skal i bilder og ord fortelle om hvordan det var i Farsund, Lista, Herad og Spind fra 1939 – 1945. Litt om dagliglivet og hva okkupantene drev med av bygging og restriksjoner etc.

Det blir anledning til spørsmål til Terje underveis.

terje-skjoldal