Das Elias-Boot und die Rescue Company

Samstag, 16. Juli 2022
bei 12.00 - 18.00

Farsund Motorbåtforening kjører turer for barn i Eliasbåten.

Båten vil legge ut på tokt fra kl:12.00 til kl:18.00 på lørdag 16. juli.

eliasbaten