Åpning av Tor Hugos plass

Lørdag 16. juli 2022
kl. 13.00

I forbindelse med at Utvalg for levekår ga navn til flere plasser i Farsund og Vanse tidligere i år, ble det bestemt at den nye plassen innerst i Theis Lundegaards gate skulle hete «Tor Hugos plass». Farsund bibliotek har fått adressen Tor Hugos plass 1.

Tor Hugo van der Hagen ble født i Farsund i 1916, og etter framhaldsskolen begynte han som butikkekspeditør hos Carl Briseid. Butikken lå i Strandgaten, der Eilert Sundt videregående har teknologi -og industrifaglinje idag. Etterhvert overtok han driften, og det er jo som den alltid blide kjøpmannen mange husker ham.

Men Tor Hugo van der Hagen var også Farsundsgutten som ble krigshelt, han var med i kompani Linge og utførte flere farlige oppdrag under krigen.

Tor Hugo døde i 1993.

tor-hugos-plass