«Rokunkurranse», ablegøyer for barn

Fredag 15. juli 2022
kl. 12.00 – 13.00

kaperuka-maskott