Vektertur for barn fra 4 år og opp.

Fredag 12. juli 2024
kl. 11.00 – 12.30

kaperuka-maskott