Forteller om skipskatastrofen på Lista

Bli med tilbake til middelalderens mest dramatiske skipsforlis utenfor Lista.

I 1531 mistet Kong Christian II to skip utenfor Listas kyst. Ekteparet Linda og Håkon Reinertsen, som har gjort dyptgripende studier av urkilder knyttet til folkloren på Lista, og vil løfte sløret av en av Nord-Europas mest betydningsfulle skipskatastrofer under Kaperuka.

Hendelsen markerte starten på hans maktfall og endret kursen for politiske og økonomiske strømninger i regionen. Seilingsleden ved Lister, som en gang var en viktig rute for både handels- og krigsflåter, står sentralt i deres forskning.

GJENNOM nitid gransking har ekteparet Reinertsen avdekket hvordan dette forliset var nært knyttet til tidens komplekse maktspill.

Under foredraget vil de også trekke fram sjørøveren Klaus Kniphoffs rolle i de maritime konfliktene som oppsto i kjølvannet av Christian II sitt tap. Kniphoff, en sentral figur i regionens historie, bidro til å forme de dramatiske hendelsene som skulle prege Skandinavia i årene som fulgte.

Linda, til daglig lærer, og Håkon, ansatt ved Universitetet i Agder, er begge lidenskapelige amatørhistorikere og leder ekspedisjonsgruppen Epoke.org. Som medlemmer av The Explorers Club i New York, bringer de med seg en unik innsikt og engasjement til sitt arbeid. Forskningen deres gir et fascinerende innblikk i hvordan enkeltstående hendelser kan ha vidtrekkende konsekvenser.

FOREDRAGET på Backes Bu under Kaperuka vil gi publikum en sjelden mulighet til å fordype seg i en dramatisk periode av vår historie. Ekteparet vil vise hvordan skipsforliset ved Lista ikke bare påvirket Kong Christian II, men også hadde bredere implikasjoner for Europas politiske landskap.

Bli med Linda og Håkon Reinertsen på en reise tilbake til 1500-tallets Lista, og oppdag hvordan fortidens hendelser fortsatt resonnerer i dag. Foredraget vil være spekket med historisk innsikt og dramatikk.

Bilde1