Kaperprisen i 2023 tildeles Alf Arian Loshavn

Årets vinner av Kaperprisen har mange jern i ilden. Denne ildsjelen virker litt i det stille, men utfører en rekke frivillige oppgaver som betyr mye for mange. Mye tid, krefter og engasjement legges ned for å ta vare på lokal historie. Bygninger til felles benyttelse settes i stand, stier åpnes opp, kulturlandskap holdes i hevd og gamle ferdselsårer opprettholdes. Søknader sendes for å skaffe midler, gamle fotografier og historiske stedsnavn samles inn og kategoriseres, til glede for både nåtidige og framtidige generasjoner. Et viktig arbeid! Han har tidligere blitt tildelt Ildsjelprisen fra Norges Velforbund – denne ildsjelen har hatt ulike verv i Loshavn og Eikvåg Vel siden 1984. I snart 40 år! Han er fortsatt leder av Loshavn Fortidsvern, det fine bedehuset og Loshuset er nå ferdig restaurert, og Færøytårnet sto ferdig i 2021.

Tiden er inne for å hedre ALF ARIAN LOSHAMN for den store innsatsen han har lagt ned i og for Loshavn og omegn.

Gratulerer med Kaperprisen 2023, så vel fortjent!

IMG_0874