Sparebanken Sør støtter opp om Kaperuka i Farsund !

Stor og god nyhet fra Kaperuka i Farsund.

Vi er «kononglad» for å dele nyheten om at vi har fått gave fra Gavefondet i Sparebanken Sør, og i tillegg en treårig sponsoravtale som gir Kaperuka i Farsund kr 200.000 årlig i de neste tre år.  

Dette er veldig fint for oss, både i år, men det gir oss også trygghet til å satse videre de neste årene.

Sparebanken sør er en svært god samarbeidspartner for oss, og vi setter også stor pris samarbeidet med Sparebanken sør i Farsund.

Kjell Rune Nakkestad er «kanonglad» for at Sparebanken sør støtter opp om Kaperuka i Farsund. Dette er veldig fint for oss, både i år, men det gir oss også trygghet til å satse videre de neste årene.

IMG_1169