Lista trekkspillklubb spiller opp i Bakgårdsfest-teltet på Jahsens plan.

Lørdag 15. juli 2023
kl. 12.00 – 13.00

Lista trekkspillklubb spiller opp i byen.

kaperuka-maskott