Støtter Kaperuka med 150.000 kroner

Sparebanken Sør har bevilget 150.000 kroner i støtte til Kaperuka.

– Kaperuka er et fantastisk tiltak som skaper liv i byen for innbyggere og tilreisende, sier Arvid Lillejord, som er banksjef ved bankens avdeling i Farsund.

Han fremhever dugnadsånden i Kaperlauget, og håper å kunne støtte arrangementet årlig fremover.

– Vi kan selvsagt ikke love noe, men det skal mye til om vi ikke fortsetter å støtte Kaperuka, sier Lillejord, og legger til:

– Vi ser at Kaperuka bidrar til å bygge opp mange av våre kunder i banken, både butikker og andre. At arrangementet gir så store ringvirkninger, ser vi på som veldig positivt.

IMG_2819 (1)