Åpning av Fern Sundes plass

Lørdag 16. juli 2022
kl. 12.00

Fern Sundes plass ligger mellom Backes bu og Farøybroa. Navnet har den fått etter den høyt dekorerte krigsseileren Fern Sunde som bodde hele sitt voksne liv i Farsund.

Fern Alberta Blodgett Sunde (født Blodgett) ble født den 6. juli 1918 i Regia i Saskatchwan i Canada. Hun døde den 19. september 1991 i Farsund.

Fern Alberta Blodgett var  den første kvinnelige skipsradiotelegrafisten i den vestlige verden. Krigen førte henne ombord i et norsk skip. I 1941 mønstret hun på Mosvoldskipet M/S Mosdale som fraktet livsviktige varer til britiske havner under hele verdenskrigen. Da hun giftet seg med kapteinen om bord, Gerner Sunde, bragte det henne videre til Norge og til Farsund.

Etter fredsslutningen fortsatte Fern å seile, slik de fleste norske sjøfolkene måtte, frem til de fikk av avløsning. For   hennes del tok det nesten ett år før M/S Mosdale kom til Norge. Skipet ble møtt av jublende mennesker, tusenvis var møtt fram på kaia i Oslo. Ikke fordi de skulle hylle de tapre sjøfolkene som hadde krysset Atlanteren med stor risiko for eget liv. Grunnen var en liten notis i Aftenposten som nevnte at skipet hadde en last med bananer ombord…

Krigsseilerne og deres historier skal nå formidles av Vest-Agder-museet om bord på D/S Hestmanden. En av dem som seilte under krigen var Fern Alberta Blodgett Sunde. 78 ganger krysset hun Atlanterhavet under Andre verdenskrig.

Mosdale

Mer om «Lykkeskipet» Mosdale og hennes opplevelser under 2. verdenskrig, kan leses på nettsidene til Sjøhistorie.

Historien om Fern Sunde er skrevet av Svein Vik Såghus, og er publisert i Vest-Agder-museets bok «Kvinner» fra 2009.

fernsunde