Spor av Hans Nielsen Hauge  v/ Ivar Skippervold

Onsdag 12. juli 2023
kl. 14.30 – 15.00

Ivar Skippervold løfter fram en mann som, kanskje mer enn noen andre, har hatt innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen. En mann som brøt med embetsautoriteten, og la grunnlaget for norsk demokrati og parlamentarisme. En politisk bevisst fyr, som også var opptatt av likestilling mellom mann og kvinne. Hauge ga tidlig kvinner lederansvar. 

En mann som har endret Norges historie. 

Ivar Skippervold har gitt ut boka «Saltmannen som forandret Norge»

Sted s/s AIDA på brygga

Ivar Skippervold er en norsk musiker, barnebokforfatter, underholdningsartist, og har lærerskoleutdanning samt studert teologi, musikk og sosiologi. Han blir gjerne omtalt som kirkemusikkens Thorbjørn Egner, på grunn av de mange kristne syngespillene han har laget for barn.

Når han holder konsert, driver han også av og til med buktaling, dukketeater og trylleshow.

Han har i de siste årene arbeidet med multireligiøse kulturfestivaler. Han fikk Brobyggerprisen i 2016 og kom med boka «Tro møter Tro» på Z-Forlag i 2017.

7a6623309c92495f0fe8b20a6b0305416c7ec9cd-2164x2400-2741342307